Q: ÎN LINII MARI, ÎN CE CONSTĂ PROGRAMUL?

Programul este construit pe experiențele dezvoltate de către organizatori în parteneriat cu Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului în anii precedenți și constă în următoarele 3 mari componente:

 1. Implementarea programului ADOPTĂ UN LICEU pe perioada 2013-2016 în 5 licee din comunitățile – Brașov, București, Cîmpulung-Muscel, Cluj, Iași, Sibiu, Zalău, Pitești, Ploiești. Liceele participante vor beneficia de programe de construire de echipe, de educație non-formală pentru elevi, profesori și părinți, de implicarea constantă în consiliul de administrație al unui membru din comunitatea de afaceri, de burse de merit și de stagii de practică, de renovări de spații fizice, toate asumate, conduse și implementate de către elevi, profesori și părinți în urma unui proces continuu de coaching.
 2. Documentarea intervenției în site-ul – www.adoptaunliceu.ro. Practic, oricine va putea avea acces la metodele folosite, la analiza rezultatelor, la elementele de succes sau de mai puțin succes al programului, putând prelua în viitor aceeași metodă pentru a adopta un liceu din comunitatea locală. Toate interviurile și intervențiile filmate vor fi publice, iar cei trei ani se vor încheia cu realizarea unui film documentar care va face publică pe un post de televiziune național povestea celor 5 licee transformate.
 3. Crearea unei rețele naționale de experți în transformare educațională pe baza metodologiei folosite. Va fi creat un centru de expertiză cu sedii regionale, ce va putea fi contactat sau consultat în vederea aplicării procesului în alte licee /școli din țară. Centrul de expertiză va pregăti facilitatori din cadrul școlilor, pentru integrarea transformării în cultura instituției respective.

Q: CE ANUME ESTE DIFERIT LA ACEST PROIECT FAȚĂ DE ALTE INIȚIATIVE ȘI INTERVENȚII EDUCAȚIONALE?

Programul ADOPTĂ UN LICEU are la bază 4 principii esențiale:

 • Principiul autonomiei și al independenței actorilor din proiect, aplicat printr-o minimă implicare a inițiatorilor și coordonatorilor de proiect și prin stimularea continuă a comunitaților locale în a-și asuma responsabilitatea procesului: profesori, elevi, parinți, mediu de afaceri. Ei sunt aceia care vor analiza situația, vor stabili obiective, vor propune soluții și vor găsi resurse – antrenorii vor fi facilitatori ai acestui process, ceea ce va face ca intervenția să fie, în același timp, una profundă.
 • Principiul scalabilității continue a proiectului:
  • Bugetul de realizarea a proiectului la nivel de liceu trebuie să fie cat mai mic și acoperit din resurse ale mediului local
  • Calitatea documentării și accesibilitatea informației și a expertizei dezvoltate sunt elemente vitale în succesul programului chiar dacă asta înseamnă investiții semnificative
 • Principiul puterii colective (crowdsourcing) prin care toate resursele (expertiză, resurse financiare și logistice) atrase și implicate trebuie să aparțină cât mai multor surse (indivizi sau organizații) pentru o responsabilitate împărtășită, chiar și cu riscul de a face mai dificilă gestionarea resurselor;
 • Principiul intervenției integrate – în cazul în care mai multe organizații intervin într-un liceu, organizatorii vor coordona aceste acțiuni, astfel încât resursele să fie utilizate eficient, cu un impact maxim, procesul de învățare să aibă loc în condiții optime, iar schimbarea urmărită să fie una durabilă.

Q: CE ASIGURĂ SUCCESUL INTERVENȚIEI?

ADOPTĂ UN LICEU se bazează pe rezultatele obținute în proiectul-pilot ZBURD-Educație prin coachingderulat în perioada 2012-2013 de către Asociația ROI în parteneriat cu alte organizații în 5 licee din țară, cu sprijinul Ministerului Educației. Rezultatele obținute s-au văzut în îmbunătățirea rezultatelor elevilor implicați în proiect, în creșterea ratei de promovabilitate în unele licee. În același timp, s-a îmbunătățit comunicarea elevi-profesori și a crescut încrederea în sine a elevilor.

Elementele testate și resursele dezvoltate în cadrul Zburd-Educație prin coaching care vor contribui la succesul programului sunt următoarele:

 1. Metoda aplicată – este utilizată cu success la nivel mondial pentru formarea de echipe performante atât de organizații comerciale, precum și în comunități locale sau instituții de învățământ din alte țări. Metoda se numește “Action, Reflection, Learning” , are o istorie de 30 de ani și se axează foarte mult pe procesul de învățare;
 2. Experții care contribuie la program – Ernie Turner, preşedintele Leadership in International Management (LIM), coach cu experienţă de peste 30 de ani în a lucra cu organizaţii internaţionale. Ernie a fost implicat ca voluntar în procesul de pregătire a coachilor în cadrul proiectului Zburd-Educație prin coaching și este unul dintre partenerii Asociației ROI în vederea dezvoltării programului;
 3. Echipa de antrenori – în perioada 2012-2013, antrenorii implicați în proiectul Zburd-Educație prin coaching s-au pregătit în aplicarea metodologiei și au aplicat diverse instrumente în licee. Lecțiile învățate în etapa-pilot sunt esențiale.

Q: DE CE ESTE NEVOIE DE 3 ANI?

Intervenția pe perioada celor 3 ani este structurată în felul următor:

2013 – Pregătire si înscriere licee

Pregătirea proiectului, design și planificare. Stabilirea parteneriatelor cu alte organizații.

ianuarie-martie 2014 – Selecția liceelor și stabilirea rolurilor

Campanie de selecție pentru liceele din program. Întâlniri cu persoanele din conducerea liceelor pentru stabilirea rolurilor și primele întâlniri cu echipele liceelor. Începerea procesului de diagnoză.

Anul I – Anul școlar 2013-2014 – semestrul II: Începe formarea echipei liceului

Construire raport cu liceele și cu actorii cheie din proces. Antrenorii facilitează formarea echipei liceului, care include elevi, profesori, părinți, reprezentanții ai autorităților locale și ai mediului de afacerii. Pe baza analizei, vor fi stabilite obiectivele și indicatorii de performanță în raport cu care vor fi evaluate impactul și transformarea. Va avea loc o sesiune de team building și planificare pentru echipă. Ca urmare a planului și recomandărilor făcute de echipă, sunt implementate măsuri și inițiate proiecte în cadrul liceului.

Anul II – anul școlar 2014-2015 – Echipa liceului se formează și devine performantă

Accelerarea intervenției – implementarea programelor conexe de educație non-formală, team building și planificare, burse, renovări de spații fizice. Sunt pregătiți facilitatori de intervenție din cadrul școlii.

Anul III – Anul școlar 2015-2016 – Liceul devine un model pentru alte școli

Punctul culminant și pregătirea ieșirii din intervenție. Facilitatorii (profesori, elevi) preiau procesul, organizatorii și specialiștii se retrag din liceu, iar echipa locală se organizează mai departe. Liceul devine un model pentru alte școli.

Din experiența practică, relația de coaching este una foarte specială și se construiește în timp. Primul an este necesar pentru a clarifica rolurile și responsabilitățile și pentru a produce schimbarea de mentalitate la nivelul profesorilor, elevilor și părinților. În cursul programului, aceștia vor lua parte la acțiuni prin care vor ajunge să simtă că ei sunt responsabili de calitatea educației din “LICEUL MEU” și vor obține primele dovezi că schimbarea este posibilă și chiar ei sunt autorii schimbării. Pentru că această intervenție să fie eficientă, este nevoie de alocarea unui timp suficient pentru etapa de formare a echipei. Abordarea noastră nu este de tipul schimbării produse de un agent extern, ci facilitatorii externi catalizează conștientizarea de către echipa liceului a nevoilor reale, precum și a potențialului și a resurselor deja existente. Formarea echipei este, de fapt, un proces de învățare, iar durata alocată acestei etape asigură sustenabilitatea în timp a intervenției.

Q: CUM SE VA MĂSURA SUCCESUL?

ADOPTĂ UN LICEU își propune creșterea calității educației la nivelul celor 5 unități școlare – continuu, ireversibil și sustenabil pe o durată de 3 ani de zile. În plus, urmărim asigurarea scalabilității proiectului pentru ca intervenția, metodologia și experiența dobândită să poată fi extinsă, preluabilă și accesibilă de către alte școli (nu numai la nivel de liceu) și comunități la nivel național.

Pentru a putea monitoriza contribuția acestui program în calitatea educației, vom dezvolta împreună cu specialiști în domeniu un set de indicatori de performanță (Key Performance Indicators) ce vor fi analizați la începutul, pe parcursul implementării programului (cu o frecvență semestrială) și la final. În acest scop, pe principiul crowdsourcing, vom coopta specialiști din consultanță, specialiști din domeniul educației, inclusiv un expert din Ministerul Educației sau din Institutul de Științe ale Educației și un consultant în management (McKinsey, Roland Berger etc.).

A)    La nivel de unități școlare implicate în program acești indicatori pot fi:

 • Creșterea rezultatelor școlare formale (mediile elevilor implicați în program, rata promovabilității la Bacalaureat)
 • Diminuarea ratei de absenteism
 • Diminuarea cazurilor de violență
 • Creșterea integrării pe piața muncii și a integrării sociale
 • Rezultatele sondajelor derulate în licee și feedback-ul calitativ obținut de la participanți
 • Alți indicatori specifici

B)    La nivelul extinderii și accesibilității programului:

 • Numărul de unități școlare noi care solicită implementarea programului
 • Numărul de antrenori noi formați în metodologia programului
 • Numărul de facilitatori formați în cadrul școlilor în metodologia programului
 • Materialele produse în vederea multiplicării (manuale pentru facilitatori, broșuri, studii de caz)
 • Alți indicatori specifici

Indicatorii de performanță stabiliți pentru întreg programul vor fi monitorizați permanent, tocmai pentru a urmări și valida valoarea adusă de intervenție. În același timp, echipa liceului poate urmări și alți indicatori, în funcție de nevoile identificate, obiectivele și prioritățile stabilite (creșterea satisfacției participării la educație, creșterea atractivității orelor de clasă, îmbunătățirea gradului de promovabilitate la Bacalaureat, funcționarea Consiliului de Administrație, participarea părinților la ședințe etc.).

Q: CE SE ÎNTÂMPLĂ DUPĂ CEI 3 ANI?

După cei trei ani de program, până în iunie 2016, programul este gândit să producă deja rezultate notabile:

 • Povestea de success și exemplul inspirațional al transformării celor 5 licee participante în program în perioada 2014-2016
 • Site-ul de documentare și de resurse a întregului program
 • Materiale informative despre metodologia aplicată, rapoarte periodice și studii de caz
 • Filmul documentar care a urmărit evoluția programului timp de 3 ani de zile
 • O rețea de antrenori și facilitatori locali – experți în aplicarea metodei

În cadrul programului, va fi implementată o campanie de comunicare la nivel național despre importanța educației și rezultatele obținute pe parcursul implementării proiectului, ca rezultat al schimbării de mentalitate și atitudine. Campania de informare va avea ca vârf de lance filmul documentar realizat de-a lungul celor 3 ani de zile, ce urmează a fi difuzat la nivel național la finalul proiectului.

Q: CUM SE VA EXTINDE ÎN RESTUL ȚĂRII?

Pe parcursul proiectului, ca urmare a derulării campaniei de comunicare, este de așteptat ca directori, profesori, părinți să-și dorească să aplice la acest program. Acești doritori vor putea să se înscrie și să se pregătească în metoda utilizată prin intermediul rețelei de centre de expertiză înființate în București și în alte posibile 4 localități.

Experții vor pregăti noi Antrenori și facilitatori și vor superviza implementarea programului în noi orașe. Noi centre de expertiză pot fi formate la fiecare 3 ani. Mergând pe modelul bulgărelui de zapada, într-o perioadă de aproximativ 15 ani și 5 cicluri de rulare a metodei, se poate acoperi teoretic întreaga populație de liceeu din România.  (aproximativ 1,400 unitați școlare pe ciclul liceal).

Q: CARE ESTE PROCESUL DE ÎNSCRIERE ÎN 2013?

Înscrierea în program se va face pornind de la zonele geografice pe care antrenorii deja pregatiți pentru program pot să le acopere. Ele sunt: Brașov, București, Cîmpulung-Muscel, Cluj, Iași, Sibiu, Zalău, Pitești, Ploiești. În perioada Martie-Aprilie va exista o campanie națională de înscriere în program. Liceele vor putea să-și manifeste intenția de înscriere prin: formular de aplicare, scrisoare de intenție, strângere de voturi și scrisori de sprijin din partea elevilor, profesorilor, părinților și firmelor din comunitatea locală.

În egală măsură, companiile interesate să înceapă acest demers în licee cu care se află în strânsă relație, pot contacta organizatorii pentru un process de calificare și înscriere în paralel. La finalul lunii Aprilie cele 5 licee vor fi anunțate public și etapa de diagnoză și contractare va începe conform desfășurătorului programului.

Q: CE POT FACE PENTRU A SPRIJINI PROGRAMUL?

Zonele generale de susţinere pe care programul le are sunt:
FINANȚARE,  PROMOVARE, VOLUNTARIAT.

Dacă ești director, profesor, părinte sau elev – poți aduce programul ADOPTĂ UN LICEU – în liceul tău.

Dacă ești o COMPANIE – poți identifica un liceu din comunitatea locală pe care ai dori să-l adopți și ne poți contacta pentru a înscrie acel liceu în program. De asemenea dacă dorești să susții programul la nivel național (pentru susținerea efortului de coordonare și documentare program), ne poți contacta.

Ca ONG EDUCAȚIONAL – poți să te implici în Consiliul Consultativ și deveni organizație asociată în program.

Dacă ești reprezentant MASS-MEDIA – ne poți ajuta cu promovarea proiectului.

Contactează-ne!